Klubi juhtimine

MTÜ Jalgpalliklubi Welco kasutab kaasavat kolmetasandilist juhtimissüsteemi, kus 140-st MTÜ liikmest koosnev üldkogu nimetab iga-aastasel üldkoosolekul ametisse seitsmest liikmest koosneva nõukogu, kes tegutseb vabatahtlikkuse printsiibi alusel ning kes omakorda nimetab ametisse klubi juhatuse.

2024. aastal kuulub klubi juhatusse:

  • Edgar Leht – Tegevjuht

Küsimuste / koostööpakkumiste korral palume ühendust võtta klubi tegevjuhiga: 

Edgar Leht
Tartu JK Welco tegevjuht
edgar@jkwelco.ee
+372 578 411 03